rekonstrukce otevřených krbů bez stavebních úprav

Ukázka rekonstrukce otevřeného krbu

Původní otevřený krb je rohový, topeniště je vyloženo červenými pálenými cihlami, přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru.
Navržená zásuvná krbová vložka je s venkovním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes popelníková dvířka, vložka je bez vnitřních bočnic.
Rekonstrukce otevřeného krbu proběhla bez stavebních zásahů do původního krbu, původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště!
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 23.000 Kč

Kontaktujte nás

Napište nám    ZKV na Facebooku

Telefon 739 033 221

Působíme
  • v Královéhradeckém
  • v Pardubickém
  • v Libereckém kraji
  • v ostatních pouze po dohodě
Výhody ZKV
  • Zvyšuje účinnost předávání tepla do vytápěného prostoru
  • Omezuje unik spalin (kouře) do vytápěného prostoru
  • Instalace bez stavebních úprav 
  • Nízká pořizovací cena
Nevýhody ZKV
  • Nelze přesně stanovit výkon