rekonstrukce otevřených krbů bez stavebních úprav

Ukázka rekonstrukce interiérového krbu – s drobnou stavební úpravou

Původní otevřený krb je volně stojící, topeniště je půlkruhové a je vyloženo červenými pálenými cihlami. Přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru. Krb má komínovou klapku.
Navržená zásuvná krbová vložka je s levým bočním prosklením, s venkovním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes popelníková dvířka, vložka je bez pravé vnitřní bočnice, levá vnitřní bočnice navazuje na boční prosklení.
Instalace proběhla s drobným stavebním zásahem do původního krbu. Byla rozšířena a začištěna levá hrana topeniště na 90° (původně byla zkosená), aby mohlo být instalováno větší levé boční prosklení zásuvné krbové vložky, pravá šikmá hrana topeniště byla začištěna na 90°. Původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště! Klapka krbu je fukční.
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 25.000 Kč

Kontaktujte nás

Napište nám    ZKV na Facebooku

Telefon 739 033 221

Působíme
  • v Královéhradeckém
  • v Pardubickém
  • v Libereckém kraji
  • v ostatních pouze po dohodě
Výhody ZKV
  • Zvyšuje účinnost předávání tepla do vytápěného prostoru
  • Omezuje unik spalin (kouře) do vytápěného prostoru
  • Instalace bez stavebních úprav 
  • Nízká pořizovací cena
Nevýhody ZKV
  • Nelze přesně stanovit výkon