rekonstrukce otevřených krbů bez stavebních úprav

Ukázka instalace zásuvné krbové vložky – rekonstrukce po nevhodně instalovaných dvířkách

Původní otevřený krb je rohový, topeniště je vyloženo šamotovými cihlami, přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru. Do původního krbu byla neodborně namontovaná krbová dvířka, která neřešila přívod spalovacího vzduchu ani komfortní přikládání (otevírala se shora dolu), krbová dvířka byla neustále zadehtovaná, hoření v krbu bylo obtížné!
Navržená zásuvná krbová vložka je s venkovním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes popelníková dvířka, vložka je bez vnitřních bočnic.
Instalace zásuvné krbové vložky proběhla bez stavebních zásahů do původního krbu, byla odstraněná nevhodná dvířka s rámem, původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště!
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 18.000 Kč

Kontaktujte nás

Napište nám    ZKV na Facebooku

Telefon 739 033 221

Působíme
  • v Královéhradeckém
  • v Pardubickém
  • v Libereckém kraji
  • v ostatních pouze po dohodě
Výhody ZKV
  • Zvyšuje účinnost předávání tepla do vytápěného prostoru
  • Omezuje unik spalin (kouře) do vytápěného prostoru
  • Instalace bez stavebních úprav 
  • Nízká pořizovací cena
Nevýhody ZKV
  • Nelze přesně stanovit výkon