rekonstrukce otevřených krbů bez stavebních úprav

Ukázky instalací

Ukázka rekonstrukce otevřeného krbu – malé topeniště

Původní otevřený krb je rohový, malé topeniště je vyloženo šamotovými cihlami, přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru.
Navržená zásuvná krbová vložka je s vnitřním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes táhlo na čele vložky, zásuvná krbová vložka má vnitřní bočnice, dále má širší venkovní rámeček pro perfektní umístění do stávajícího krbu.
Instalace proběhla bez stavebních zásahů do původního krbu, původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště!
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 19.000 Kč

Podívejte se na naše video ze zaměření a topné zkoušky rekonstrukce otevřeného krbu – malé topeniště!

Přečtěte si více

Ukázka rekonstrukce interiérového krbu – s drobnou stavební úpravou

Původní otevřený krb je volně stojící, topeniště je půlkruhové a je vyloženo červenými pálenými cihlami. Přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru. Krb má komínovou klapku.
Navržená zásuvná krbová vložka je s levým bočním prosklením, s venkovním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes popelníková dvířka, vložka je bez pravé vnitřní bočnice, levá vnitřní bočnice navazuje na boční prosklení.
Instalace proběhla s drobným stavebním zásahem do původního krbu. Byla rozšířena a začištěna levá hrana topeniště na 90° (původně byla zkosená), aby mohlo být instalováno větší levé boční prosklení zásuvné krbové vložky, pravá šikmá hrana topeniště byla začištěna na 90°. Původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště! Klapka krbu je fukční.
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 25.000 Kč

Ukázka instalace zásuvné krbové vložky – rekonstrukce po nevhodně instalovaných dvířkách

Původní otevřený krb je rohový, topeniště je vyloženo šamotovými cihlami, přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru. Do původního krbu byla neodborně namontovaná krbová dvířka, která neřešila přívod spalovacího vzduchu ani komfortní přikládání (otevírala se shora dolu), krbová dvířka byla neustále zadehtovaná, hoření v krbu bylo obtížné!
Navržená zásuvná krbová vložka je s venkovním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes popelníková dvířka, vložka je bez vnitřních bočnic.
Instalace zásuvné krbové vložky proběhla bez stavebních zásahů do původního krbu, byla odstraněná nevhodná dvířka s rámem, původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště!
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 18.000 Kč

Ukázka rekonstrukce otevřeného krbu

Původní otevřený krb je rohový, topeniště je vyloženo červenými pálenými cihlami, přívod spalovacího vzduchu byl řešen popelníkovými dvířky pod rošt spalovacího prostoru.
Navržená zásuvná krbová vložka je s venkovním popelníkem a s regulací spalovacího vzduchu přes popelníková dvířka, vložka je bez vnitřních bočnic.
Rekonstrukce otevřeného krbu proběhla bez stavebních zásahů do původního krbu, původní přívod spalovacího vzduchu je již nefunkční, nyní je přiveden vložkou do nového topeniště!
Celkové náklady na rekonstrukci krbu: 23.000 Kč

Kontaktujte nás

Napište nám    ZKV na Facebooku

Telefon 739 033 221

Působíme
  • v Královéhradeckém
  • v Pardubickém
  • v Libereckém kraji
  • v ostatních pouze po dohodě
Výhody ZKV
  • Zvyšuje účinnost předávání tepla do vytápěného prostoru
  • Omezuje unik spalin (kouře) do vytápěného prostoru
  • Instalace bez stavebních úprav 
  • Nízká pořizovací cena
Nevýhody ZKV
  • Nelze přesně stanovit výkon